Metodičtí pracovníci

     
Vedoucí turistiky Vedoucí 1. Mičan Václav ml.
    2. Tejml František
    3. Váchal Tomáš
    4. Vaněk Jiří
    5. Váchalová Pavlína Bc.
    6. Bočan Václav
     
Cvičitel pěší turistiky Cvičitel 1. Mičan Václav ml.
    2. Tejml František
     
  Zaškolený značkař 1. Balážová Anna
     
  Vedoucí značkař 1. Mičan Václav ml.
    2. Váchal Tomáš
    3. Váchalová Pavlína Bc.
    4. Bočan Václav
    5. Skořená Jana
     
Značení a VHT Instruktor značení 1. Váchal Tomáš
  Vedoucí VHT 2. Váchal Tomáš
     
Hlavní vedoucí oddílu A-TOM Borovice Vedoucí 1. Skořená Jana (hl. ved.)
    2. Duffková Hana Mgr. (zást. ved.)
     

 

Aktualizace: 29. 4. 2018