Kolowratovými lesy

23.01.2018 18:08

Tuto zimu je u nás v nížině sněhu nedostatek, lépe řečeno skoro nic a tak jsme za ním vyrazili do Českého lesa. Pro zimní procházku ho bylo tak akorát, aby se v něm člověk nebořil, ale přitom si užil zimní krajiny.

Start i cíl trasy byl na Svaté Kateřině. Svatá Kateřina je jedna z mála vsí, které přežili odsun Němců a zřízení hraničního pásma. Na hřbitově lze pak nalézt stopy osídlení tohoto kraje. Jsou zde společně předci odsunutých Němců a dosídlenci, převážně Volyňští Češi, kteří tuto vesnici zachránili před pustnutím.

Další naší zastávkou byl zámek Diana, ten dnes je opuštěný a chátrá. Zub času se podepsal také na Apolenském příkopu, ale i tak jsme si prošli část, kudy vedl.

Na závěr se ještě někteří podívali do kraje z rozhledny Milíře a někteří z vrcholu Přimdy. A nechybělo ani tradiční posezení v hospodě na konci výletu, delší než jsme měli v plánu. Účastníci výletu ví proč.

Jirka

Fotografie: ZDE