Vlastní značení v okolí Chotěšova

16.05.2012 10:58

14. dubna 2012 jsme začali s "vlastním" značením sítě tras v okolí Chotěšova. Tyto trasy budou využívány při turistických akcích pořádaných naším odborem a samozřejmě budou k dispozici i pro veřejnost.

1. etapa značení

14. dubna 2012 - 18. května 2012 bylo označeno jednosměrně 26,8 km tras.

2. etapa značení

23. října 2012 - 3. listopadu 2012 bylo označeno jednosměrně dalších 13,5 km tras.

3. etapa značení

duben - květen 2013 bylo označeno jednosměrně dalších 6 km jednosměrně a 13,5 km je označeno obousměrně.