Vlastní značení

Vlastní značení v okolí Chotěšova

16.05.2012 10:58

14. dubna 2012 jsme začali s "vlastním" značením sítě tras v okolí Chotěšova. Tyto trasy budou využívány při turistických akcích pořádaných naším odborem a samozřejmě budou k dispozici i pro veřejnost.

1. etapa značení

14. dubna 2012 - 18. května 2012 bylo označeno jednosměrně 26,8 km tras.

2. etapa značení

23. října 2012 - 3. listopadu 2012 bylo označeno jednosměrně dalších 13,5 km tras.

3. etapa značení

duben - květen 2013 bylo označeno jednosměrně dalších 6 km jednosměrně a 13,5 km je označeno obousměrně.

Přehled označených tras

11.05.2017 21:24
Barva trasy Začátek a konec trasy   Délka trasy
 Žlutá  Černotín JZD - Křížový vrch  obousměrně  3 km
 Žlutá  Vrabinský rybník - Tři kameny  obousměrně  2,3 km
 Žlutá  Dvůr Maškrov - Lažany  obousměrně 1,5 km
 Žlutá  Záluží - Chotěšov (náměstí)  obousměrně  7 km
 Modrá  Rozcestí Chalupy - Rozcestí nad  střelnicí  jednosměrně  5,3 km
 Modrá  Vachtlův mlýn - Křížová hora  jednosměrně  4 km
 Červená  Chotěšov (náměstí) - Zlom  jednosměrně  14,5 km
 Červená  Hradec - Chotěšov (křižovatka)  jednosměrně  15 km
Celkem     47,3 km

  Aktualizováno r. 2017

Mapa tras