900 km historií Chotěšovska

08.09.2015 20:16


"900 km historií Chotěšovska" je název turistické poznávací akce, kterou náš odbor pořádá v sobotu 19. září 2015  k výročí 900 let od první písemné zmínky o Chotěšovu. Nelekejte se názvu, nebudeme po vás chtít, abyste ušli zmíněných 900 km. Tuto vzdálenost bychom chtěli pokořit za pomoci všech, kteří se akce zúčastní, takže čím více vás přijde, tím to bude snazší. Startujeme od 8 do 11 hodin v chotěšovském klášteře.


Protože se nejedná o klasický pochod, pokusíme se vám ve zkratce vysvětlit princip celé akce. Každý účastník dostane na startu mapku s vyznačenými body zájmu (různá místa s historickým významem pro Chotěšovsko). Na druhé straně mapky budou vypsány všechny body zájmu, včetně stručného popisu. U každého bodu zájmu bude i jedna otázka, na kterou naleznete správnou odpověď vždy přímo na daném místě. V mapce budou zakresleny i tři doporučené trasy o délce 4, 8 nebo 14 km, ale trasu si můžete zvolit sami podle vlastního uvážení a navštívit jen ta místa, která budete chtít nebo naopak všechny. Pak se ale připravte na větší porci kilometrů - minimálně 25 km.


V cíli dostane každý účastník drobnou odměnu v podobě pamětního listu a originální placky. Po ukončení akce vyhodnotíme, kolik získal každý účastník bodů za správně zodpovězené otázky. Ke každé otázce je přiřazen určitý počet bodů podle vzdálenosti daného místa, ke kterému se otázka vztahuje, od prostoru startu a cíle. Takže nejméně bodů je třeba za klášter nebo kostel v Chotěšově a nejvíce za Křížový vrch. Tři nejúspěšnější sběratelé bodů budou následně kontaktováni a v pátek 25. září jim na slavnostní akci k výročí obce předáme hodnotné ceny. V případě rovnosti bodů rozhodne čas příchodu do cíle, tak přijďte na start včas!


Další podrobnosti naleznete v této POZVÁNCE. Případné dotazy adresujte na náš e-mail: kct-chotesov@seznam.cz.

Doufáme, že se vám bude akce líbit a že se třeba dozvíte i něco nového o svém okolí.

Všichni se na vás těšíme.


KČT odbor Chotěšov