Výroční schůze

12.01.2014 08:36

V sobotu 11. ledna 2014 jsme se sešli před Lidovým domem v Chotěšově k vycházce před výroční schůzí. Vyšli jsme po zelené TZT k Mantovu. Za mostem přes Radbuzu jsme odbočili vlevo a pokračovali jsme přes Metálku a okolo Vachtlova mlýna do Vstiše. Na lávce přes Radbuzu jsme zapózovali na společnou fotografii a pokračovali jsme k lesu "Dubovci", odkud jsme se podél strouhy vrátili zpět do Chotěšova.

Teď už jsme byli připravení na tu méně aktivní část dnešního programu, kterou byla výřoční členská schůze odboru. Na schůzi dorazili zástupci obce a Červeného kříže. Po oficiální části jsme společně povečeřeli a přišel čas pro volnou zábavu. Za doprovodu kytary jsme si zazpívali a někdy před půlnocí odešli i ti největší vytrvalci.

Tomáš